Jeroen brouwers wikipedia. Bezonken rood toneelhuis. Peace sells bezonken rood. Bezonken rood overwintert in canada toneelhuis. Bezonken rood boek e dr door jeroen brouwers. Julie een indisch meisje boyolali oost doof en. Cutting edge toneelhuis ‘bezonken rood. Boekwinkeltjes boeken zoeken bezonken rood. Sunken red reist naar tsjechië toneelhuis. De prachtige goed voor jeroen brouwers radio. Eerste druk jeroen brouwers bezonken rood. Het toneelhuis ro theater. Beste ideeën over herinneringen op pinterest. Bezonken rood jeroen brouwers expo de morgen. Boek bezonken rood geschreven door jeroen brouwers.

Bezonken rood. Dit zijn de mooiste natuuromschrijvingen uit boeken van. Peace sells bezonken rood. Het toneelhuis ro theater. Beste ideeën over mijn hart op pinterest verliefd. Bol bezonken rood jeroen brouwers j. Bezonken rood boek e dr door jeroen brouwers. Bezonken rood toneelhuis. Langzame opmerkingen in een snelle tijd niets bestaat. Bol bezonken rood jeroen brouwers. Jeroen brouwers wil eerst alle rechtsmiddelen uitputten. Roadtrip door salta in argentinië vijftig tinten bezonken. Recensie review bezonken rood bourla antwerpen. Uitgelezen boeken jeroen brouwers bezonken rood. Het toneelhuis ro theater.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)