Meer dan shakespeare liefde op pinterest. Liefde houdt citaten pot van. Top plays of william shakespeare wisdom. Shakespeare is overal biografieportaal. Beste ideeën over shakespeare liefde op pinterest. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Meer dan william golding op pinterest vlieg citaten. Beste ideeën over shakespeare liefde op pinterest. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Paper masters writes custom essays on shakespeare quotes. Citaten over succes aforismen citeert de grote. William shakespeare wat is geduld waard dat niet wordt. Best images about citaten on pinterest spirituality. Shakespeare quotes pinterest citaten. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote.

Pin tillagd av quotesgram på → quote of the day. William shakespeare de mode verslijt meer kleren dan. To unpathed waters undreamed shores william shakespeare. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare quotes about love life friendship. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. De grootste schrijver over menselijke conditie is. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten pot van. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Verwaandheid citaten pot van. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.