William shakespeare citaten pot van. Citaten shakespeare hamlet best memes about. Citaten shakespeare hamlet best memes about. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Citaten over de lente door william shakespeare stock. William shakespeare wie sterft betaalt al zijn schulden. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Shakespear the tempest quote original by. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare origineel better a witty fool than. Citaten shakespeare macbeth best images about on. Citaten shakespeare hamlet best memes about.

William shakespeare citaten pot van. Pin van saphira metekohy op s wereld. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Citaten shakespeare macbeth best images about on. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten pot van. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Citaten shakespeare macbeth best images about on. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare wat is geduld waard dat niet wordt. Citaten shakespeare macbeth best images about on. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare quotes about love life friendship. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)