Waarheid quotes mooie woorden ware en wijze. Spreuken die ik mooi vind omdat ze vaak een kern van. Best images about gedichten uitspraken on pinterest. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Spreuken citaten pot van. Zeker weten onverwaardelijk l loe leef lach en heb. Citaten en wijze woorden uit de islam leugen waarheid. Waarheid 😡 psyche mooie citaten inspirerende. Niet de waarheid doet pijn wel het herkennen van wat je. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Beste afbeeldingen van teksten op waarheden busje. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Best images about spreuken en wijze teksten in het. Citaten om over na te denken page mysterie. Grappige citaten over grappen.

Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Populair achterbakse mensen spreuken lb. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Best spreuken en waarheden images on pinterest a. Zo de waarheid teksten pinterest. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Spreuk beter gekwetst door de waarheid dan getroost. Harde spreuken mareiki ॐ. Best images about wijsheid waarheid on pinterest. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Best images about hart ziel quotes on pinterest. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Duisternis is een gedachte liefde draagt waarheid licht. Omdat al die wijze gezegdes en spreuken van onze verre.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)