Pps waarheid citaten catwoman. Best spreuken en waarheden images on pinterest a. Spreuken spirituele teksten. Best images about wijsheid waarheid on pinterest. Citaten rumag picswe. Beste ideeën over citaten thuis op pinterest. Waarheid levens citaten pinterest qoutes dutch. Beste afbeeldingen van teksten op waarheden busje. Citaten en wijze woorden uit de islam houd vast aan. Beste motiverende citaten op pinterest motivatie. Solitude citaten over veranderen. Leugens tonen ons de waarheid citaten pot. Ik mareiki ॐ. Citaten om over na te denken page mysterie. Citaten en wijze woorden uit de islam leugen waarheid.

Beste ideeën over moeder zoon op pinterest een. Spreuken citaten pot van. Spreek jij altijd de waarheid leugen. Beste ideeën over inspirerende citaten op pinterest. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar…. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Spreuk beter gekwetst door de waarheid dan getroost. Spreuken over vertrouwen sh belbin. Meer dan egoïstische mensen citaten op pinterest. Omdat al die wijze gezegdes en spreuken van onze verre. Herman teirlinck citaten aforismen citeert de grote. Spreuken over eerlijkheid qg belbin. Wijsheid u. Voorkeur spreuken over licht yg aboriginaltourismontario.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.