Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Zeker weten onverwaardelijk l loe leef lach en heb. Spreuken die ik mooi vind omdat ze vaak een kern van. Best images about gedichten uitspraken on pinterest. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Best images about spreekwoorden en gezegdes on. De waarheid is hard zegt men wel eens dus tja sef. Best images about wijsheid waarheid on pinterest. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Zo de waarheid teksten pinterest. Omdat al die wijze gezegdes en spreuken van onze verre. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Best spreuken en waarheden images on pinterest a.

Spreuk beter gekwetst door de waarheid dan getroost. Spreuken citaten pot van. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Citaten over de waarheid rumag picswe best. Quote 🌹 wijsheid tekst. Images about spreuken on pinterest om van and tes. Populair achterbakse mensen spreuken lb. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Waarheid 😡 psyche mooie citaten inspirerende. Humor met een knipoog maar hier zit wel kern van. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Grappige citaten over grappen. Citaten waarheid dichters liegen de pot van. Best images about spreekwoorden on pinterest of life. Citaten en wijze woorden uit de islam waarheid zeggen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.