Citaten leven socrates aforismen citeert de grote. Ciò che rende l esistenza preziosa sono i nostri. Beste nietzsche citaten op pinterest friedrich. Vivre à la campagne avantages et inconvénients fle. Willem mooijman forum brieven citaten dokumenten en. Beste afbeeldingen van teksten citaat friedrich. Beste muziek quotes citaten engels. Tankar från trakorien citat eller icke. Meer dan van gogh citaten op pinterest. Nietzsche citaten offerte afdrukt citaat posters muziek. Was hitler an atheist or a christian hubpages. Versjes van lars mooi afscheid troost pinterest. Beste ideeën over oswald spengler op pinterest. Beste thoreau citaten op pinterest henry david. Meer dan konfuzius zitate op pinterest nietzsche.

Diepe gronden citaten pot van. Beste ideeën over literatuur citaten op pinterest. Pin van youandi vanl op plaatjes pinterest frases. Niet begrepen wordt citaten pot van. De mens is een dier citaten pot van. Friedrich nietzsche picture quote interaction colorful. Citaten over vriendschap aforismen citeert de grote. Beste nietzsche citaten op pinterest friedrich. Meer dan socrates citaten op pinterest plato. Nietzsche haus sils maria pinterest. Beste afbeeldingen van nietzsche friedrich. God is citaten pot van. Verraden citaten pot van. Citaten over misbruik aforismen citeert de grote. Solitude.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)