Metafilosofie is nadenken over de doelen. Inspirerende quotes voor vaders de praktijkvader. Kennis macht samenwerking kracht citaten pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam vergelijking tussen. Filosofische gedichten. Die niemand helpt zegt citaten pot van. Bertrand russell citaten aforismen citeert de grote. Filosofische wandelingen. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam kennis zou naar. De filosofische citaten van aristoteles stickers zazzle. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als.

Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. De kunst van het weten is wat te negeren hét. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. Best images about happinez on pinterest ramen new. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. C filosofische gedichten overdenkingen citaten snaren. De mooiste citaten en wijsheden artikelplaats. Best images about oosterse wijsheden on pinterest. Beste ideeën over het gesprek op pinterest wet van. De filosofische citaten van aristoteles stickers zazzle.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)