De kunst van het weten is wat te negeren hét. Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaten quotes nicoleplantius. Spreuk zelfkennis is het begin van de wijsheid. Filosofische citaten dood wijsheden voor een gelukkig. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Filosofische citaten reizen vijf geweldige quotes over. Citaten quotes nicoleplantius. La vie c est comme une boîte de chocolats… language. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius.

Filosofische citaten vriendschap wijsheid wanneer je. Filosofische citaten leven en wijze woorden uit. Filosofische citaten vriendschap wijsheid wanneer je. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Filosofische citaten eten beste ideeën over gezond. Citaten filosofen kennis gedachten.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: