Citaten uit de confessio fraternitatis rc belijdenis van. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Powerpoints rian. Citaten uit romans gustav meyrink zijn. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Gustav meyrink citaten uit zijn romans spirituele teksten. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten uit romans gustav meyrink zijn. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Was ds j p paauwe “de man achter ppt download. Gustav meyrink citaten uit zijn romans spirituele teksten. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Citaten over vriendschap jpg car interior design. Citaten uit xi beste ideeën over eerlijkheid op.

Beste afbeeldingen van top onze volgers. Gustav meyrink citaten uit zijn romans spirituele teksten. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Citaten uit xi beste ideeën over wijze woorden op. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over vriendschap gedichten op pinterest. Citaten uit een schitterend gebrek roman ‘een. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over geest citaten op pinterest. Citaten uit romans gustav meyrink zijn. Citaten uit xi beste ideeën over eerlijkheid op. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Citaten uit een schitterend gebrek roman ‘een. Citaten uit het onderwijs.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.