Juf stuff het is bijna zomervakantie. Christelijke feestdagen gedichten en verhalen kerstwens. Beste ideeën over boeken op pinterest boekenlijsten. Quote ik heb het nog nooit gedaan dus denk dat. Quote clipart kid book pencil and in color. Beste ideeën over lezen alleen op pinterest boeken. Beste ideeën over regenboog citaat op pinterest. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Confucius citaten quotes spreuken uitspraken en. Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken. Voordelen van lezen je wordt er slim gezond en blij. Schrijven leren door lezen masterclass lidewijde paris. Lezen niemand kan zonder inspiratie voor ouders. De leukste quotes over lezen happinessallaround.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.