Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Benjamin barber citaten aforismen citeert de grote. Sigmund graff achter de coulissen van dictatuur vloeit. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk. Citaten archieven de wereld van kaat. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Haat elk land citaten pot van. Louis pasteur citaten aforismen citeert de grote. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Mensen verschillen rechten niet loesje. Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Beste plato citaten op pinterest over muziek. Volk schept citaten pot van.

Inspirerende quotes met beeld democratie. Beste afbeeldingen van life quotes wijze woorden. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Onze grootste overwinning citaten pot van. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Jorge luis borges citaten aforismen citeert de grote. Jan greshoff er bestaan twee soorten fascisme het tweede. Beste afbeeldingen van loesje citaten grappige. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Forum voor democratie fvd pagina ffi nederlandstalig. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Beste afbeeldingen van democratie om hamburgers en. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Fernand auwera democratie is iets waar politici over. Louis pasteur citaten aforismen citeert de grote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)