Citation democratie peuple oppression oscar wilde. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citation montesquieu l amour de la démocratie est celui. Citation democratie trouve etait emichyy phrase n. Citation democratie peur chef fabien branchut phrase. Citation democratie republique egalite jacques chirac. Citation amour democratie egalite montesquieu phrase. Citation democratie fidelite necessaire jean pierre. Citation democratie vote apres guy bedos phrase n. Citation democratie environnement idees al gore. Citation democratie dictature grand pierre desproges. Citation democratie idee donne andré glucksmann. Citation democratie republique egalite jacques chirac. Citation democratie vote apres guy bedos phrase n.

Citation léon daudet la démocratie c est révolution. Citation democratie tres provocation elisabeth. Citation democratie histoire valeurs jean paul ii. Citation democratie prison doit georges kiejman. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citation democratie sera veritable albert camus. Citation democratie marche pauvres jacques attali. Citation democratie peuple gouvernement charles de. Citation democratie dictature parce pierre desproges. Citation democratie anarchie abus voltaire phrase n. Drunkethic citation sur la politique d albert camus. Citation democratie beaucoup grande jacques attali. Citation d abraham lincoln sur la démocratie. Citation democratie loi majorite albert camus phrase. Citation democratie dictature parce pierre desproges.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.