Beste ideeën over zelf geluk citaten op pinterest. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Gedicht tijd bijzondere gedichten en citaten. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken maar. “er komt een tijd dat je moet kiezen tussen de bladzijde. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Leuke teksten citaten pinterest spreuken en. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Verloren citaten pot van. Er is altijd tijd genoeg om te laat komen loesje. Gaan citaten pot van. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste loslaten citaten op pinterest laten gaan. Beste afbeeldingen over citaten op pinterest leraren.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.