Spreuk niemand zei dat het makkelijk was. Toon hermans tijd is alles niets mooie teksten. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Leuke teksten citaten pinterest spreuken en. Uitzonderlijk gedicht over tijd iy belbin. Bij de tijd persoonlijk en tijdloos cadeau boek over. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Inzicht kracht ligt er niet in dat wij nooit vallen maar. Quote volg altijd je gevoel oprah hét. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Pin van clm mobiliteit loopbaaninfo op personal branding. Alles heeft zijn eigen schoonheid als we het niet kunnen. Gedicht tijd bijzondere gedichten en citaten. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben.

Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Hardlopen tijd vliegt words pinterest spreuken. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over pensioen op pinterest persoonlijke. Quotes spreuken oneliners mwah vakantie. Uitzonderlijk gedicht over tijd iy belbin.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.