Spinoza centrum andrew lee mcconnell. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Spinoza. Amsterdam krijgt sterren spinoza hotel bdspinoza. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Spinoza centrum amsterdam kwakman groep. Whatsoever is in god and without nothing can be. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Er bestaat een quot centrum spinoza bdspinoza. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Spinoza centrum. Spinoza centrum amsterdam kwakman groep.

Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Spinozacentrum amsterdam amsterdamse spinoza kring. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Spinoza centrum amsterdam kwakman groep. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Spinoza centrum andrew lee mcconnell.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)