Elcker ik. Amc spinoza amsterdam bam bouw en techniek. Gevel cassettesysteem spinoza amsterdam. Spinoza centrum amsterdam kwakman groep. Cartesio orlando furioso. Juni triple f security. Spinoza. Het leven van spinoza koninklijke bibliotheek. Spinoza centrum andrew lee mcconnell. Spinoza centrum. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Architectuur stad van de toekomst door placemaking en. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Filosofie spirituele teksten. Spinoza.

Er bestaat een quot centrum spinoza bdspinoza. Spirituele teksten gratis online programma s van. Fotograaf bart van vlijmen. Spinoza centrum amsterdam kwakman groep. Spinoza. Spinozacentrum amsterdam amsterdamse spinoza kring. Gevel cassettesysteem spinoza amsterdam. Spinoza monument centrum amsterdam noord holland. Home wild projects. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)