Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Mooi gedicht over de lente spring voorjaar. Fijne pasen google zoeken easter happy. Sela wees bij ons christelijke teksten pinterest. Voorbeelden canvas met bijbeltekst c cards. Op weg http fotogedichten. Mooie beschrijving van het werken in de gehandicaptenzorg. Lente quotes ontdekkingshome. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Voor mijn overleden moeder mooie teksten pinterest. Beste ideeën over bang zijn citaten op pinterest. Moeders hart ware liefde eindigt nooit condeleance. Beste ideeën over zaterdag citaten op pinterest. Wat is een hooggevoelig kind.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)