Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Sela wees bij ons christelijke teksten pinterest. Mooie beschrijving van het werken in de gehandicaptenzorg. Voor mijn overleden moeder mooie teksten pinterest. Lente quotes ontdekkingshome. Mooi gedicht over de lente spring voorjaar. Beste ideeën over bang zijn citaten op pinterest. Op weg http fotogedichten. Voorbeelden canvas met bijbeltekst c cards. Moeders hart ware liefde eindigt nooit condeleance. Fijne pasen google zoeken easter happy. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Wat is een hooggevoelig kind. Beste ideeën over zaterdag citaten op pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.