เพลงรักในสายลมหนาว วิกิพีเดีย. Winter sonata regresa como anime asia zone. Pin winter sonata on pinterest. Things i wish knew before started k dramas. Another filipino traveler shared her kdrama tour moments. Karu y maru novelas asiaticas japonesas chinas. Winter sonata de invierno con choi ji wo y bae. スポンサーサイト. 나 몸냥 살켜 내가 부른 노래 처음부터 지금까지 겨울연가 ost. Fy popularnya korea apa kurangnya malaysia. Winter sonata from the beginning till now remix youtube. Profil dan foto pemain drama korea winter sonata kembang. Winter sonata. Winter sonata youtube. Winter sonata.

Winter sonata by mononoke on deviantart. Bae yong joon. Romantis layaknya film winter sonata. Paket tour halal korea selatan cheria holiday. Momen terbaik yang terjadi dalam sejarah dunia hiburan. Winter sonata. ‘winter sonata sequel to start shooting later this year. Winter sonata mirai anime. Leading man korea dari masa ke sebelum gong yoo ini. Winter sonata.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.