Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Bol inspirerende business citaten merkloos. Verslind boeken niet de schrijvers loesje. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Bol citaten aforismen cees buddingh. Bol citaten van poeh en zijn vrienden a milne. Beste ideeën over bibliotheek citaten op pinterest. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Loesje houdt van biebboeken boeken quotes pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over auteur citaten op pinterest. Citaten boeken lachen quote van de week. Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken. Quote van de week ik haat boeken tekstbureau ginneken. Vivians vocabulaire de mooiste citaten over lezen en.

Marten toonder boeken over. Best citaten over boeken images on pinterest library. Twintigduizend citaten door s w f margadant gebonden. Beste ideeën over citaten lezen alleen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.