Bol inspirerende business citaten. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Engelse teksten quotes of the day. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Beste ideeën over kinderboeken op pinterest kinderen. Met de franse slag katie fforde twee zusjes erven een. Pin van bharetie dhorai op me frases. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Loesje houdt van biebboeken boeken quotes pinterest. Best citaten over boeken images on pinterest magic. Bol citaten van poeh en zijn vrienden a milne. Bol citaten aforismen cees buddingh. Beste ideeën over citaten lezen alleen op. Beste ideeën over auteur citaten op pinterest. Quote van de week tekstbureau ginneken.

Citaten boeken korea beste ideeën over bibliotheek. Laaaaatin shadow world schaduwjagers boekennerd en boeken. Quote van de week ik haat boeken tekstbureau ginneken. Mijn favoriete boeken boekrecensie trotsemoeders. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Marten toonder boeken over. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Favoriete citaten van tekstbureau ginneken. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Citaten boeken xl kosmos groot citatenboek. Lees je ook zo veel… vertaalde boeken men denkt wel eens.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)