Vijfde editie tzum prijs voor tommy wieringa literatuur. Tommy wieringa fulcotheater. Man bouwt eigen vliegtuig om sneller op zijn werk te. Tommy wieringa bij de geest moet waaien bezige. Man bouwt eigen vliegtuig om sneller op zijn werk te. Ook in hoger beroep geen verfilming joe speedboot de. Literaire avond met tommy wieringa eindhoven now. Tommy wieringa over zijn nieuwste boek quot dit is een heel. Joe speedboot gratis boeken downloaden in pdf fb epub. Ook in hoger beroep geen verfilming joe speedboot de. Meer dan ideeën over wijze woorden op pinterest. Tommy wieringa canvas be. Korte samenvatting joe speedboot orgineel cadeau. Vogeldood nieuws ad. Meer dan ideeën over wijze woorden op pinterest.

Boekeman joe speedboot tommy wieringa abubakari de. Tbl mediatheek tommy wieringa was in oss. Man bouwt eigen vliegtuig om sneller op zijn werk te. Bol joe speedboot tommy wieringa. Literatuurlog tzum prijs overhandigd aan tommy wieringa. Tommy wieringa geeft lezing in bantsiliek flevopost. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Literatuur dit zijn de namen tommy wieringa. Joe speedboot tommy wieringa recensie analyse en. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot. Schrijven in de lage landen tommy wieringa canvas be. Nr joe speedboot. Leesadviezen de dood van murat idrissi. Tzum nieuws tommy wieringa herdenkt rutger boots de. Boekverslag nederlands joe speedboot door tommy wieringa.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)