Tzum recensie tommy wieringa caesarion. Joe speedboot de bezige bij. Lingewaard actueel lezing schrijver tommy wieringa. Literatuur dit zijn de namen tommy wieringa. Boekeman joe speedboot tommy wieringa abubakari de. Het universum van joost conijn. Boekeman joe speedboot tommy wieringa abubakari de. Best books images on pinterest book livros and. Citaten over dankbaarheid aforismen citeert de grote. Bol joe speedboot tommy wieringa. Tommy wieringa en j m coetzee ontknoping. Citaten over rijkdom aforismen citeert de grote. Tbl mediatheek tommy wieringa was in oss. Joe speedboot tommy wieringa recensie analyse en. Leesdossier marin visscher maart.

Ook in hoger beroep geen verfilming joe speedboot de. Ideeën over wijze woorden op pinterest motiverende. Man bouwt eigen vliegtuig om sneller op zijn werk te. Joe speedboot luisterboek audioboek voorgelezen door. Nr joe speedboot. Vijfde editie tzum prijs voor tommy wieringa literatuur. Man bouwt eigen vliegtuig om sneller op zijn werk te. Literaire avond met tommy wieringa eindhoven now. Leesadviezen de dood van murat idrissi. Man bouwt eigen vliegtuig om sneller op zijn werk te. Leeswerk lj en joe speedboot tommy wieringa. Boekwinkeltjes boeken zoeken joe speedboot. Gc px v joe speedboot traditional cache in gelderland. De boekenkast van auteur maartje wortel. Leesdossier joris hekerman leesverslag algemeen joe speedboot.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.