Meer dan herfst citaten op pinterest. Participatiesamenleving in de herfst samen blaadjes van. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Citaten herfst gratis winter pot van pin. Best images about verzameling mooie leuke en positieve. Pin spreuken over herfst citaten uitspraken gezegden. Citaten over herfst aforismen citeert de grote. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving. Ik ben de herfst gedichten gezegden en citaten. Voorkeur herfst gedichten toon hermans ud. Herfst op pad we van klaske de jong. Herfst wat heb je te koop pinterest. Welkom herfst anneke schrijft. Citaten herfst gratis winter pot van pin. De herfst is begonnen… met enkele citaten over oud worden.

Spreuken honger naar beeld tekst en bewustzijn. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Grappige uitspraken over de herfst. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving. Citaten herfst gratis winter pot van pin. Herfst spreekwoorden en citaten. Herfst het stoerste blaadje valt pas in maart van de boom. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Meer dan citaat achtergronden op pinterest tekst. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest giving. Nieuws huiswerkbegeleiding culemborg. Citaten herfst gratis winter pot van pin.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.