Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Meer dan citaten over hoop op pinterest zig. Goede doelen dat zegt een hoop over de overige. Beste afbeeldingen van geloof hoop en liefde. Beste afbeeldingen van geloof hoop en liefde. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Hafez citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten mijn gedichten. Citaten over het leven de hoop is en. Mooie spreuken quotes voor een gelukkig leven.

Quotes om te onthouden als je niet kunt stoppen met. Beste citaten over hoop op pinterest gelukkig zijn. Kansen zijn grenzeloos dus verlies nooit de hoop bij het. Toon hermans gedichten google zoeken. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Inspiratie wijsheid hoop kracht instaquote. Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Carel steven adama van scheltema tussen hoop en. Beste ideeën over gelukkig zijn citaten op pinterest. Spreuk kon je geluk maar cadeau geven hét. Beste spiegel citaten op pinterest gelukkig zijn. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Geloof hoop liefde pinterest. Best images about mooie teksten on pinterest nelson.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)