Opvoeding in waarden en normen kan streng zijn maar moet. Time management hoe evernote gebruiken om je doelen te. Beste uil citaten op pinterest slapeloze nachten en. Cultuurtheorie. Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen loesje. Netwerkstructuren zonnehart haiku joz le bruyn. Waarom gedragsverandering begint bij gelijke normen en waarden. Normen en waarden gezegde s pinterest spreuken. Huis citaten op pinterest bibliotheek. Beste afbeeldingen over normen en waarden op pinterest. Bol normen en waarden kan blanchard michel o. Sarah demey mijn kijk op het leven mens en zingeving. Bol mag je zeggen wat vindt aby hartog sander. Waarden en normen. Normen en waarden in amerika hurray usa.

Hoe zorg je ervoor dat normen en waarden meer zijn. Verdieping communicatieve vaardigheden door bleeker. Normen en waarden archieven danielle elenga. Normen en waarden maatschappijleer. Zorgen van een freelancer wat is die jou lodi planting. Waarden en normen “fatsoen moet je doen vrijspreker. Normen en waarden maatschappijleer. Dumpert overdracht van waarden en normen. De tien vreemdste regels van nederland binnenland ad. Normen en waarden maatschappijleer. Regels en rechten maatschappijleer. Stap juniorkennisbank. Who s in control waarden alom en geen normen. Waarden en normen. Normen en waarden een onderzoek naar generatie.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.