Volk schept citaten pot van. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Citaten democratie wiki social démocratie danemark. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Citaten democratie android lek in geeft. Fellow citizens the problem never was democratic. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest.

Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.