Beste ideeën over chronische pijn op pinterest. Oordelen over ziekte paragnost eddie consulenten. Vragen die me het meest gesteld worden over lyme. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Beste ideeën over gebroken hart op pinterest citaten. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. De citaat en mooie spreuken quotes citaten tattoo. Beste ideeën over zwakte citaten op pinterest ziekte. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform. Beste moeilijke tijden citaten op pinterest. Zeer leef je leven fz belbin. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren.

Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. En ga anders voor een dag in mijn schoenen staan. Zwijgen over ziekte hillary desastreus de nieuwe realist. Best images about teksten on pinterest kerst free. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over chronische pijn op pinterest. Afbeeldingsresultaat voor gedichten kanker citaten en. Pin van peter vlaanderen op liefde pinterest. Chronisch ziek ziekte van bechterew pinterest leven. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.