Beste ideeën over grappige citaten werk op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige wiskunde citaten op. Beste grappige maandag citaten op pinterest. Grappige citaten. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige wiskunde citaten op. Beste grappige wiskunde citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten school op. Loesje en thomas wie zijn. Beste ideeën over grappige citaten het weekend op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige citaten school op.

Loesje. Huiswerk ik neem de afwas toch ook niet mee naar school. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over leraar citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Tegeltjeswijsheid een uniek presentje school is net. Sarah demey mijn kijk op het leven mens en zingeving. Beste grappige citaten over school op pinterest. Je bent leraar als citaten onderwijs quot wijsheden en. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige citaten school op. Beste ideeën over grappige wiskunde citaten op. Beste ideeën over grappige citaten school op.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.