Bol citaten van bekende christenen nvt. Een stelling waarmaarraar. Top beroemde film quotes alletop lijstjes. Hadden we wel moeten trouwen hoe je relatie van een. Bekende bredanaars deze bn ers komen uit breda deel. België voor dummies deel girlscene. Dubbelgangers van bekende mensen je zult ogen niet. Gesproken spreuken en citaten van filosofen andere. Beste afbeeldingen van bekende nederlanders. Best spreuken moeilijke tijden images on pinterest om. Mysterieuze spreuken van beroemdheden · linda. De mooiste mannen van nederland joop. Roland plasterk karikatuur spreekwoorden en gezegden. Instagrammers van nederlandse bodem ondertussen. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest.

Bekende mensen tegen wapens nos jeugdjournaal. Kim clijsters bij meest invloedrijke personen ter. Amerikaanse maakt levensechte maskers van bekende en. Veertien minder bekende quotes van johan cruijff. Good to great change quotes quotesgram. Klaas van der eerden presenteert kookshow met bekende. Citaten mensensamenleving me. Als de wind van verandering waait bouwen sommige mensen. Beste ideeën over beroemde citaten op pinterest mark. Beste ideeën over gevoelige citaten op pinterest. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Minder bekende uitspraken van beroemde mensen ja be. Bnnvara jochem myjer imitaties van bekende mensen. Beste afbeeldingen van bekende nederlanders. Beroemde mensen met een verslaving waar jij niets vanaf.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.