Quotes van beroemde falers. Beste ideeën over begrafenis gedichten op pinterest. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Positieve spreuken over wandelen onze favoriete. Loesje daffy rkempo. Minder bekende uitspraken van beroemde mensen. Mooie zinnen quotes citaten uitspraken plazilla. Astrologie horoscoop prinses máxima zorreguieta. Ter inspiratie mooie quotes over ouder worden. Sarcasme is een netwerk van spiegels die op onszelf zal. Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst. Inspirerende quotes van mensen die reizen tot kunst. Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Bekende liefdes quotes clarasandragina.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]