Goede doelen dat zegt een hoop over de overige. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over het leven de hoop is en. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Meer dan toon hermans op pinterest citaten love is. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over kracht op pinterest citaten. Hoop monluna. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Spreuken dagelijksebroodkruimels. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Spreuk soms kan het beter zijn om die persoon waar je. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest.

Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Wees niet bang bijbelse teksten pinterest loslaten. Beste ideeën over gelukkig zijn citaten op pinterest. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Beste ideeën over gelukkig zijn citaten op pinterest. Beste citaten over hoop op pinterest gelukkig zijn. Inspiratie wijsheid hoop kracht instaquote. Toon hermans gedichten google zoeken. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Beste citaten over hoop op pinterest levensmotto. De beste quotes die je hoop geven hét zingevingsplatform. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.