Meer dan grappige citaten over werk op pinterest. Beste afbeeldingen over citaten spreuken op pinterest. Pin van helma gerssen romkes op teksten pinterest. Werk tegelwijsheden payroll select http. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Grappige citaten werk beste ideeën over op. S morgens stap in mijn luchtballon en zie ik wel waar. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Werk humor citaten picswe. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Citaten over werk meer dan grappige op.

Confucius citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten over leren de leerpiramide als ‘snake oil van het. Reeks inspirational citaten over werk en team. Uitspraken van loesje google posters en spreuken. Bij ons op het werk opvang pinterest quote posters. Stoppen met werken gedichten google zoeken quotes. Meer dan grappige citaten over werk op pinterest. Quotes spreuken oneliners mwah vakantie. Beste grappige citaten over werk op pinterest. Best images about nederlandse teksten uitspraken. Beste ideeën over grappige citaten werk op. Citaten over werk meer dan grappige op. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.