Latijnse citaten en gezegden g j m bartelink boeken. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Beste ideeën over latijnse citaten op pinterest. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Bol de canon van latijnse teksten r. Wijze spreuken latijn paulaclaudiakeren news. Bol latijnse citaten en gezegden g j m bartelink. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Prisma van de latijnse citaten en gezegden boekhandel bloks. Beste ideeën over latijnse citaten op pinterest. Bol latijnse citaten en gezegden g j m bartelink. Beste ideeën over latijnse citaten op pinterest. Laaaaatin shadow world schaduwjagers boekennerd en boeken. Beste ideeën over latijns citaat tatoeages op.

Prisma van de latijnse citaten en gezegden boekhandel bloks. Beste ideeën over latijnse citaten op pinterest. Citaten seneca gigi van de dag roger hodenius. Latijnse spreuken liefde in belbin. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Oldekalter jos samenst ad fundum latijnse. Best latijn images on pinterest languages culture and gym. Prisma van de latijnse citaten en gezegden g j m. Opfriscursus latijnse spreuken en citaten hardcopy. Latijnse woorden spreuken uitspraken citaten en. Beste ideeën over latijnse citaten op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)