Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie england benjamin barber. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie lirik om over na te denken. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Volk schept citaten pot van. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie lirik om over na te denken.

Citaten democratie kene idioot is pot van topic. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie android navigation privée et anonyme. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Fellow citizens the problem never was democratic. Citaten democratie wiki social démocratie danemark. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Idioot is citaten pot van.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)