Tegel kind groot t. Afbeeldingsresultaat voor pinterest juf op pensioen. Zinnovia nieuwe perspectieven op ouder worden en. Hoe overleef je het pensioen standaard boekhandel. Liefdesgedicht samenwonen google zoeken gedichten. Funny retirement wishes and humorous retired quotes. Beste afbeeldingen van pensioen carnavals citaat en. Bol zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn. Beste ideeën over bedankt op pinterest. Vriendinnen. Korte inspiraties in de vorm van een quote of gedicht met. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Pensioen vragen citaten én gratis foto s vriendenboeken. Korte gedichten pensioen met humoristische teksten.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)