De citaten van voorraad stock foto afbeelding. Citaten uit het werk van rené gude koninklijke bibliotheek. Beste ideeën over citaten uit het verleden op. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Wij beheersen niet de wereld opvallendste citaten. Prijatnogo appetita smakelijke recepten met citaten uit. “ik verwijder zwart van is met positieve citaten uit de. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Citaten uit de bijbel teksten nbv cadeaus kameel. Beste citaten uit liedjes op pinterest liedjesteksten. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Best nederlandse quotes islam images on pinterest. Gen over boeken teksten en citaten uit mijn schrift. Boekwinkeltjes boeken zoeken letteren. Getuigen citaten uit het werk van groen prinsterer. Citaten uit het onderwijs. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.