Vriend afscheid geschenk gaan weg cadeau interlokale. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Quote illustratie voor flow magazine international. Hou van jezelf zoals je bent wacht niet tot perfect. Quot onder alle bezittingen op aarde is het hebben van een. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Beste ideeën over literatuur citaten op pinterest. Arthur schopenhauer citaten aforismen citeert de grote. De filosoof leraar als publiek rené gude vraagzin. Deltas rust inspirerende gedachten en citaten voor elke. Beeldgedicht. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Spirituele teksten gratis online programma s van. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.