Jan jansen gedichten en verhalen. Citaten mijn gedichten. Schoonheid van moeder aarde wijze spreuken plusser. Droom groot onderzoek buiten de gebaande paden ligt jouw. Inspirerende motivatie citaten over natuur achtergrond. Stilte spirituele teksten. Een over kleur creativiteit natuur en bezieling. Iedereen denkt aan de uitstekende voorvallen uit onze. Irma lamp irmalamp twitter. Citaten natuur quotes om te onthouden als je niet kunt. Afbeeldingsresultaat voor mother nature quotes. Citaten powerpoint presentaties maddy. Best citaten uitspraken en aforismen over hout bomen. Beste afbeeldingen van mijn spirituele gedichten. Over je ware natuur joanika advaita vedanta non.

Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Spreuken en citaten over tuinen hoven by natuur issuu. Runner running run runningquotes gedichten spreuken. Inspirerende motivatie citaten over natuur achtergrond. Wijsheden ontvangen per e mail. Populair innerlijke kracht spreuken bj. Citaten over bomen beverboomzorg. Citaten en spreuken over natuur. Leonardo da vinci citaten aforismen citeert de grote. Citaten versjes plazilla. Citaten natuur quotes om te onthouden als je niet kunt. Citaten natuur quotes om te onthouden als je niet kunt. Nederlandse spreuken picswe. Citaten natuur quotes om te onthouden als je niet kunt. Citaten natuur quotes om te onthouden als je niet kunt.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)