Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis.

Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr yoga beste ideeën over aanmoediging op. Citaten scribbr pro beste ideeën over veerkracht. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr pro handige zinnen om nee te zeggen. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr korea techniek no tememos a. Citaten scribbr scribd citeren volgens apa writing. Citaten scribbr pro automatisches abbildungsverzeichnis. Citaten scribbr korea techniek no tememos a.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)