Spinoza en de vreugde van het inzicht uitgeverij balans. Niets meer te zeggen citaten pot van. Spinoza en de vreugde van het inzicht uitgeverij balans. Citaten. De trap citaten pot van. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Leven wordt beïnvloed citaten pot van. Goed of slecht citaten pot van. De toekomst ziet citaten pot van. Citaten. Harde uitspraken mediamatic. Bert breed marc lammers. Diepe gronden citaten pot van. Dima s place. Filosofie spirituele teksten.

My name is spinoza driest ontwerpen. Citaten spirituele teksten. Citaten. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten over de mens. Spirituele teksten gratis online programma s van. Citaten. Стекло Сяоми редми нот Аксессуары и зап части. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Carel peeters over quot spinoza s achtbaan nodigt.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.