Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Citaten over loslaten. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Positieve spreuken en wijsheden ja belbin. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Meer dan grappige citaten over stress op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Citaten over het huwelijk gratis boeken downloaden in. Nzo teleurgesteld over uitstel invoering fosfaatrechten. Citaten over wijsheid youtube. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Citaten mijn gedichten. Citaten over achterdocht plazilla.

Beste citaten over familie op pinterest gelukkig. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Quotes voor een positief zelfbeeld project. Mooie spreuken pinterest. Meer dan afgewezen citaten op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Inspirerende business citaten. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste sport inspirerende citaten op pinterest. Beste ideeën over huis citaten op pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.