Moeder zijn gaat niet over wat je hebt opgegeven om een. Citaten en wijze woorden uit de islam mooiste. Beste teleurstelling citaten op pinterest hypocriet. Teksten overleden mom qoutes en mother quotes. Moeder woorden pinterest moederdag citaten. Top leuke moederdag quotes. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. Top leuke moederdag quotes. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. Top leuke moederdag quotes. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. Haha grappig hoor moeder teksten moederdag spreuken. Omdat ik je moeder ben liefde voor mijn gezin pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest.

Moederdag en dan feliciteert ze mij altijd dat ik zo n. Beste alleenstaande moeder citaten op pinterest. Een stukje leegte quotes pinterest gedichten. Beste ideeën over moeder citaten op pinterest mama. Beste moeder theresa citaten op pinterest. Best images about spreuken on pinterest poppy fields. Moederdag voor overleden moeders jabbertje teksten. Moeder nieuwjaarswensen mom quotes en family. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Beste ideeën over moederdag citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Meer dan moeder citaten op pinterest moeders. Beste moeder citaten op pinterest dochter en. Beste afbeeldingen van spreuken moeder kind citaten. Tekst moederdag bing afbeeldingen moeder vaderdag.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.