Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Whatsoever is in god and without nothing can be. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en.

Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.