Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza xiaomi carel peeters over quot. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed.

Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Whatsoever is in god and without nothing can be. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.