Kaarsje rouw en verlies overlijden gedichten. Testament gedicht voor overledene wijsheden en. Gedachten overlijden moeder google zoeken teksten. Toon hermans sterkte beterschap bemoediging pinterest. Citaten on pinterest. Uitleggen teksten quotes grief en time. Pin van elise erfmann op quotes pinterest gedichten. Voor papa ik mis je oma blijf mij inspireren. Beste ideeën over verlies citaten op pinterest. Lees gedichten over rouw en verlies quotes inspiration. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Verdriet condoleance pinterest verdrietig gedichten. Dag woordkunsten delenmag overlijden rouw gemis. Pin van strauven marijke op begrafenis pinterest. Pin van wilma velthuizen op x.

Lees gedichten over rouw en verlies rememberme quotes. Pin van pepi op mooie tekst gedichten citaten en spreuken. Lees gedichten over rouw en verlies teksten leuke plaatjes. Blijf jezelf mooie tektsten pinterest gedichten. Afscheid nemen is het moeilijkste in je leven leert. Rouw in december rouwen hoort bij het leven pinterest. Troost verdriet kaarten met gepaste teksten in. Gedicht toon hermans afscheid he aboriginaltourismontario. Kracht rememberme gedichten pinterest. Beste ideeën over rouw op pinterest verlies verdriet. Op verzoek vervolg teksten gedichtjes pinterest. In memory verlies. Doodgaan doe je samen toon hermans. Beste ideeën over verlies citaten op pinterest. Spreuken luisteren lbxxx.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.