Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Comment achever la démocratie représentative cairn. Bol nelson mandela citaten jennifer crwys williams. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Democratie stock afbeeldingen afbeelding. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Volk schept citaten pot van. Benjamin barber citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Fernand auwera democratie is iets waar politici over. La démocratie représentative n est pas une. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest.

Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest. Gedichten spreuken en citaten. Charles bukowski citaten aforismen citeert de grote. Spreuken citaten in de app store. John dewey citaten pot van. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Idioot is citaten pot van. De reeks van liefde wenst citaten over witte achtergrond. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Beste ideeën over levenswijsheid citaten op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.