Beste ideeën over citaten lezen alleen op. De zee teksten en spreuken pinterest het strand. Fotografie en beeldvisie quotes. Inspirerende quotes waar iedere fotograaf mee moet wakker. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Meer dan ideeën over fotografie citaat op pinterest. François reijnders inspirerende foto s. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over jezus christus op pinterest. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Pin van angela der vlugt op uitspraken gedichten. Over de positieve dingen in het leven liefde. Meer dan ideeën over fotografie citaat op pinterest.

Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Inspiratie fotografie quotes foto pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Vrolijke fotografie quotes fotografille. Beste ideeën over mannen citaten op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Nastia liukin gymnastics en. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest. Meer dan ideeën over fotografie citaat op pinterest. Beste ideeën over fotografie citaat op pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.