Meer dan echte vriendschap citaten op pinterest. Sef quotes vriendschap google zoeken werk. Spreuk vriendschap is één ziel in twee lichamen hét. Beste liefde vriendschap citaten op pinterest. Spreuk de beste therapie in wereld is een time out. Verdriet vriendschap pinterest teksten gedichten en. Stelling echte vriendschap bestaat niet womanistical. Spreuken over vriendschap quotes of the day. Gedichten over vriendschap fw belbin. Citaten over vriendschap aforismen citeert de grote. Beste keuken citaten op pinterest koken. Goede vrienden. Quotes over vriendschap. Dankbaar voor vriendschap google zoeken. Beste ideeën over vriendschap gedichten op pinterest.

Beste echte vriendschap citaten op pinterest. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Valentijn spreuken met grappige mooie gezegden voor. Spreuken vriendschap liefde om te delen kies jouw. Citaten vriendschap plazilla. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. Spreuken over vriendschap en vertrouwen sk. Mooie spreuk over vriendshap. Wijsheid liefde en vriendschap kom je niet op de beurs. Vriendschap mareiki ॐ. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Citaten over vriendschap aforismen citeert de grote. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Desiderius erasmus citaten aforismen citeert de grote.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)