Geluk is voor iedereen niemand ontkomt aan tegenslagen in. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن wijsheden. Pin uitspraken quotes citaten en spreuken arend landman. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. De weg van hoofd naar hart be blissed. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Elke dag een stukje geluk blz tijdelijk niet. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Beste ideeën over geluk op pinterest inspiratie. Wijsheid u.

Citaat liefhebben is het leggen van ons geluk in. Geluk is een werkwoord ppt video online download. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Mooie spreuk geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Beste ideeën over grappige strand citaten op pinterest. Citaten powerpoint presentaties maddy. Definitie van geluk volgens vijf bekende filosofen. Gezegde een sleutel naar geluk is liever je geld. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Spreuk geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Dat heet dan gelukkig zijn the story of our life.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.