Durf jij te vertrouwen als al jouw houvast wegvalt. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Wees trots op jezelf http facebook bordvoorjekop. Meer dan bakken citaten op pinterest cupcake. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Blijf jezelf gedichten pinterest spreuken teksten. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Personal branding quotes spreuken en citaten over jezelf. Spreuk de verandering die je zoekt zit altijd in jezelf. Probeert jezelf te vinden citaten pot van. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Inzicht moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Sommige dagen zijn wat lastiger… puur bianca. Beste opbeurende citaten op pinterest cs lewis. Citaat moed en vertrouwen zijn nodig om over de angst dat.

Pin van michelle annabel op inspirerende quotes. Leuke teksten liefde quotes of the day. Meer dan afbeeldingen over spreuken geluk geven op. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Afbeeldingsresultaat voor kies jezelf quotes. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over teambuilding citaten op pinterest. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Mooie uitspraken ‘van jezelf houden just be you. Geloof in jezelf is een heel krachtig gegeven als jij. Citaat de wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Wijsheid wees jezelf die reist het langste met je mee. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Blijven geloven in jezelf believe pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.