Helft medewerkers heeft andere droombaan schouten. Achterhoekse spreuken en gezegden manieren hart. Beste afbeeldingen van jabbertje citaten vrolijke. Beste ideeën over frases de marie curie op pinterest. Meer dan doelen bereiken op pinterest het stellen. Annie m g schmidt ik ben lekker stout humor. Gemaakt tijdens de workshop handletteren basis bij sterrig. Best images about ned spreuken on pinterest naaien. Beste ideeën over lieve briefjes op pinterest. Beste ideeën over bruiloft kalender op pinterest. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Deze kreeg ik laatst van mijn beste vriendin en als zij. Parent night is een succes ready to school.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: