Citaten over euthanasie sarah demey mijn kijk op het. Citaten over euthanasie sarah demey mijn kijk op het. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Citaten appevent als je voor apps bent. Geschiedenis onderwerpen gammasteunpunt. Citaten over euthanasie sarah demey mijn kijk op het. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Sarah demey mijn kijk op het leven mens en zingeving. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Citaten over euthanasie sarah demey mijn kijk op het. Citaten over euthanasie sarah demey mijn kijk op het. Beste ideeën over worden citaten op pinterest. Wat aartsbisschop de kesel gezegd heeft over euthanasie. Misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding max. Cultuurprik gwendolien lezing later begint vandaag.

Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Sterk zijn teksten spreuken citaten en. Afbeeldingsresultaat voor wij denken aan jullie euthanasie. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Teksten voor de rouwkaarten rouwannonce. Citaten over wijsheid youtube. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Citaten over loslaten. De zin van het leven die schrijf je zelf loesje. Recensie euthanasie waarom niet de maakbare mens. Beste ideeën over songteksten op pinterest. Liefdesspreuken mooie spreuken citaten over liefde. Loesje google zoeken citaten pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.