Bekende spreuken bond zonder naam. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Meticulous vijf inspirerende quotes over het leven. Beste ideeën over beroemde citaten op pinterest mark. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Beste ideeën over citaten uit het verleden op. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Bol bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Beste ideeën over grappige strand citaten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Denis diderot het heden is zwanger van de toekomst. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde.

Beste afbeeldingen van bekende nederlanders. Carlijn vis pagina. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste ideeën over heb vertrouwen op pinterest geloof. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Citaten de mooiste uitspraken van bekende en minder. Bol citaten van bekende christenen nvt. Kamagurka citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam verleden heden toekomst. Tussen verleden en toekomst ligt één punt dat werkelijk. Beste ideeën over geloof op pinterest geloofcitaten. Korte geschiedenis van de mensheid in bundeskunsthalle. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.