Quote niets was mogelijk totdat iemand het deed hét. Bekende citaten bijbel meer dan christelijke spreuken op. Bekende citaten steve jobs what can teach. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Als de wind van verandering waait bouwen sommige mensen. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Op welke site vind ik de afbeeldingen van bekende. Bekende citaten shakespeare beste ideeën over huwelijks. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Over toekomst joanika advaita vedanta non dualiteit.

Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Bekende citaten bijbel meer dan christelijke spreuken op. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Meticulous vijf inspirerende quotes over het leven. Tussen verleden en toekomst ligt één punt dat werkelijk. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Bekende engelse citaten valentijn spreuken met grappige. Veeg de spons over het verleden en schrijf leven dat. Inspirerende business quotes mt heeft deze lijst. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.