Tv opname van quot de slimste mens ter wereld in studio. Opinie rik torfs quot helaas de moraalridders zijn terug we. Drie tegenkandidaten voor rik torfs het nieuwsblad. Google images. Rik torfs. Rik torfs beoogt tweede ambtstermijn als rector de standaard. Boek spreker rik torfs via sprekersbureau assemblee speakers. Rik torfs. Rik torfs ‘de meerderheid heeft meer kans om zich te. Ku leuven wil meer universitairen voor de kleuter klas. Parki s kookatelier. Rik torfs overweegt nieuwe kandidatuur als rector k u l. Homepage vil summit the human factor. Rik torfs citaten aforismen citeert de grote gedachten. Quot masters ook voor de klas in lager en kleuter­onderwijs.

Rik torfs overweegt kandidatuur rector ku leuven belgië. Deze bekende gezichten vertellen hun meest verrassende. Belangrijke boodschap van rik torfs rector de ku. Torfs we hebben niet de plicht om te sterven als onze. Rik torfs stopt quot om ethische redenen als columnist bij de. Ku leuven schorst prof die veroordeeld werd voor. Patroonsfeest opening speech rector rik torfs youtube. Rik torfs citaten aforismen citeert de grote gedachten. Frank focketyn en urbanus proximus tv. “iedereen mag mij een mailtje sturen veto be. Rik torfs ‘de meerderheid heeft meer kans om zich te.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.