Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate de călătorie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Simy mihael calatorii fotografie poezie citate. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie.

Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.