Citate de călătorie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. De citate inspiraționale care ți vor da putere în cele. Pin adăugat de nguyễn thiên băng hàn pe aethestetic purple. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate înțelepte spuse de prințesa diana care îți vor. Citate fotografie borcanul cu. Citate despre fotografie.

Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotografie îngălbenită borcanul cu. Citate fotograf borcanul cu. Citate fotografie îngălbenită borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.