Citaten quotes nicoleplantius. Spreuken over vertrouwen quotes of the day. Citaten quotes nicoleplantius. Mooie spreuken weer zon leuke loesje spreuk door. Aartdekker politiek vandaag citaten vrijdag dus mark. Spreuken en citaten over politiek duurzaamheid. Bol inspirerende business citaten. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. We kunnen niet iedereen helpen maar kan iemand. Citaten over de politiek van politieke leiders. Hoi is een wachtwoord dat altijd werkt loesje. Het rode boekje boeken website. Spreuk loesje brainjob.

Citaten over de politiek van politieke leiders. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Politiekdelft dagelijks nieuws uit de delftse politiek. Ouderen zorg mooie tekst van loesje en andere. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Protest is een vorm van strijd het spanbord deze. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Citaten over de politiek van politieke leiders. Dertien onsterfelijke citaten historianet. Spirituele spreuken liefde wz aboriginaltourismontario.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]