Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest. Bol quotes citaten wijsheden en spreuken. Solitude citaten over hoop en vertrouwen. Best ideas about toon hermans on pinterest dutch. Citaten hoop united over het leven de is en. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Afbeeldingsresultaat voor quotes smaak spreuken en. Hoop is een lichtje in je hart. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Citaten van hoop beste ideeën over op. Citaten mijn gedichten. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Best images about hoop on pinterest beautiful hold.

Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Inspiratie wijsheid hoop kracht instaquote. Citaten over het leven de hoop is en. Hoop doet leven quotes pinterest inspiring. Handlettering hoop is een lichtje in je hart dat vandaag. Goede doelen dat zegt een hoop over de overige. Beste ideeën over moed citaten op pinterest angst. Quote niets was mogelijk totdat iemand het deed hét. Mooi gedicht van toon hermans pinterest. Beste ideeën over citaten hoop op pinterest. Citaten hoop united over het leven de is en.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.