Pasen dat is toch als de pepernoten weer in winkel. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten en uitspraken van de online modules spirituele. Citaten pasen pasiennya hallo motiverende. Meer dan bijbel geschrift citaten op pinterest. Citaten pasen pasiennya hallo motiverende. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Citaten pasen eoi beste ideeën over chocolade op. Citaten pasen lucu vandaag is het lente geniet mooie. Wat is er fijner met pasen dan eieren ophangen en jezus. Best images about posters citaten quotes on. Citaten pasen knutselen diy mama. Citaten pasen eoi beste ideeën over chocolade op.

Spirituele citaten voor april dagelijkse gedachten uit. Bemoediging spreuken handlettering teksten. Dikke knuffel gedichten pinterest teksten. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes. Citaten pasen knutselen diy mama. Citaten pasen knutselen diy mama. Citaten pasen eoi beste ideeën over chocolade op. Citaten pasen seneca séneca accediendo meer dan. Leven toon hermans dichter pinterest. Vandaag is het lente geniet mooie teksten pinterest. Citaten pasen apa ik vind je lief respect quotes.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.