Beste ideeën over woorden kwetsen citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten dankbaarheid op. Voor meer mooie en leuke teksten kijk eens op deze fb. Beste ideeën over wijsheid op pinterest citaten. Beste ideeën over gezegden liefde op pinterest. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Beste ideeën over nieuwe dag citaten op pinterest. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over loslaten op pinterest laten gaan. Beste ideeën over loslaten citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Mijn kind citaten moeder pinterest. Beste ideeën over huisdier citaten op pinterest. Ckv dada surrealisme abstract expressionisme en popart.

Beste ideeën over scheiding citaten op pinterest. Beste ideeën over denk positief citaten op pinterest. Rumag pinterest teksten spreuken en citaten. Beste ideeën over dochter gedichten op pinterest. Beste ideeën over dankbaar citaten op pinterest. Beste ideeën over hart citaten op pinterest groot. Beste ideeën over liefde is op pinterest gekwetste. Beste teambuilding citaten op pinterest samenwerking. Beste ideeën over verbroken relaties op pinterest. Facebook berichten op je website of plaatsen. Beste ideeën over tumblr citaten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over ste verjaardag citaten op. Beste ideeën over hart citaten op pinterest groot.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)