Afbeeldingsresultaat voor sef quotes vriendschap norbert. Beste ideeën over doel citaten op pinterest. Mijn kind citaten moeder pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over broer zus citaten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over dankbaar citaten op pinterest. Beste ideeën over taoisme citaten op pinterest. Beste ideeën over zon citaten op pinterest probeer. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Beste afbeeldingen van beterschap en sterkte citaten. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest.

Facebook cover pictures pinterest. Beste ideeën over blijf positief citaten op pinterest. Beste ideeën over vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over strand citaten op pinterest zee. Beste ideeën over levenspad citaten op pinterest. Beste ideeën over ste verjaardag citaten op. Beste ideeën over jaloezie citaten op pinterest. Citaten ziekte fb de citaat en mooie spreuken quotes. Beste ideeën over dankbaar citaten op pinterest blij. Beste ideeën over verjaardag citaten op pinterest. Beste ideeën over zorg citaten op pinterest gemene. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Beste ideeën over dochter gedichten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over aandacht citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)