Anamnesis taoísmo. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Lao tse citaten quotes spreuken uitspraken en. Alle grote dingen komen voort uit het onbelangrijke. Tá duvidando lao tsé o pai do taoísmo. Lao tse citaten quotes spreuken uitspraken en. La vida según lao tse youtube. Eerlijk citaten pot van. Lao tse citaten aforismen citeert de grote gedachten. Koelkaststicker citaat lao tse. Als je troebel water met rust laat wordt het vanzelf. Feng shui clássico lao tse. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Citaten lao tse stilte is een bron van grote kracht. Citaten over duisternis aforismen citeert de grote.

Frases de lao tse app motivación. Tao te ching lao tse tzu all. Tao te ching lao tse tzu all. Quote lao tse als je depressief bent leef in het. Religion lao tse. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Lao tse citaten quotes spreuken uitspraken en. Tao te ching lao tse tzu all. Lao tse citaten quotes spreuken uitspraken en. Wijsheden in de aanbieding lao tse. Solitude citaten over katten. Citations proverbes sur sagesse bouddhiste atmosphère. Las frases más sabias de lao tse. Wijsheden lao tse tzu laozi. Gedichten en citaten bijzondere.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]